Դիմորդին

Ընթացակարգ

Քոլեջի ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է առկա ուսուցմամբ հիմնական կրթության (9 ամյա) հիմքով (ուսման տևողությունը 3 կամ 4 տարի) և միջնակարգ կրթության (12 ամյա) հիմքով (ուսման տևողությունը 2 կամ 3 տարի) հետևյալ մասնագիտություններով՝

 • Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում
 • Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր
 • Մեխատրոնիկա
 • Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում (վեբ դիզայն)

Հեռակա ուսուցմամբ քոլեջ կարող են ընդունվել միջնակարգ (12 ամյա) կրթության հիմքով հանրակրթական դպրոցների և արհեստագործական ուսումնարանների շրջանավարտները՝ հետևյալ մասնագիտություններով.

 • Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում
 • Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր:

Քոլեջում ընդունելությունն իրականացվում է առանց քննությունների՝ մրցութային կարգով: Մրցույթն անց է կացվում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգի համաձայն:
 

   Մայիսի 12-ից 16-ը Երեւանի պետական ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի ուսանողները այցելեցին Դոնի Ռոստովի կապի և ինֆորմատիկայի քոլեջ
   Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջը, Softline international-ը եւ ԿՏԱ կենտրոնը հուշագիր են կնքել:
Վերև
 • Հետևեք մեզ սոց. ցանցերում