Երևանի Ինֆորմատիկայի Պետական Քոլեջ
Երևանի Ինֆորմատիկայի Պետական Քոլեջ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Երևանի Ինֆորմատիկայի պետական քոլեջը հայտարարում է մրցույթ դասախոսական աշխատանքի համար հետևյալ առարկաներից.


Ընդունելություն


Դիմորդ

Երևանի Ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ

Կատարվում է ընդունելություն

Քոլեջ կարող են ընդունվել հիմնական ընդհանուր (9-ամյա), միջնակարգ ընդհանուր (լրիվ, 12-ամյա) կրթությամբ դպրոցների, ինչպես նաև արհեստագործական ուսումնարանների շրջանավարտները:

Ուսուցման ձևը՝ առկա (ստացիոնար) հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

2203 Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում:

2201 Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և ցանցեր:

2206 Մեխատրոնիկա:

Մրցույթն անց է կացվում ըստ կրթության մասին վկայականի կամ ատեստատի գնահատականների:
Քոլեջի լավագույն շրջանավարտները կարող են ընդունվել պետական ԲՈՒՀ-երի 2-րդ կամ 3-րդ կուրս հարակից մասնագիտությամբ՝ առանց քննության:


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Գործերն ընդունվում են սույն թվականի հուլիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 25-ը: Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

1. Դիմում (լրացվում է տեղում)
2. Կրթության մասին վկայական
3. 6 լուսանկար (3x4 չափսի)
4. Փաստաթուղթ զինվորական ծառայության հետ առնչվելու մասին
5. Անձը հաստատող փաստաթուղթ
6. 1000 դրամ գումար:

Սովորողներն իրենց մասնագիտության հետ մեկտեղ ձեռք են բերում մոնտաժավորողի և օպերատորի որակավորում:


Գլխավոր | Նորություններ | Կոնֆերենս | Պատկերասրահ | Գրադարան | Հղումներ | Հասցե
Copyright © 1960-2013 IT-College.am